• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
V Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.
Mecz Charytatywny WOŚP - Rada Miejska vs Młodzieżowa Rada Miejska.
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Strona Głowna Łódzki budżet obywatelski

Łódzki budżet obywatelski

IV EDYCJA ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Na budżet obywatelski IV edycji przewidziano 40 mln zł z czego na zadania osiedlowe 30.050.000,00 zł, a na zadania ponadosiedlowe 9.950.000,00 zł.

W bieżącym roku mieszkańcy naszego miasta w okresie od 7 marca do 20 kwietnia będą mogli zgłosić takie propozycje zadań do realizacji w 2017 r., które, w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają potrzebom osiedlowym albo ponadosiedlowym.

Propozycje zadań, które przeszły analizę merytoryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji w zgodzie z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, zostaną poddane pod głosowanie, które będzie trwało 9 dni, od 10 do 18 września 2016 r. - w przypadku głosowania papierowego oraz 30 dni, od 10 września do 9 października 2016 r. - w przypadku głosowania internetowego.

Te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów i zmieściły się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski, będą  zrealizowane w 2017 r.

W ten sposób mieszkańcy Łodzi mogą bezpośrednio wpływać na to, jak są wydawane środki z budżetu miasta.