• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
V Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.
Mecz Charytatywny WOŚP - Rada Miejska vs Młodzieżowa Rada Miejska.
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Strona Głowna Uchwały

Uchwały

Uchwały podjęte przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi

 

Sesja XIV - 20 października 2016

 

UCHWAŁA NR XV/97/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie sprawie objęcia patronatem konferencji ,,International Studies Conference”>>>

UCHWAŁA NR XV/98/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie odwołania organizacji koncertu charytatywnego ,,W Rytmie Serc”>>>


UCHWAŁA NR XV/99/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie likwidacji Komisji ds. Promocji i Kontaktów z Mediami>>>

UCHWAŁA NR XV/100/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie odwołania organizacji wydarzenia

„Health Design – Projektowanie Zdrowia”
>>>

 

Sesja XIV - 26 września 2016

UCHWAŁA NR XIV/95/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie objęcia patronatem krajowego turnieju gimnastyki artystycznej

,,Gracja Cup”
>>>

UCHWAŁA NR XIV/96/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie objęcia patronatem projekt ,,Uczeń Sterem” >>>


 

Sesja XIII - 22 czerwca 2016

UCHWAŁA NR XIII/93/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie poparcia kandydatury miasta Łodzi do organizacji Międzynarodowej

Wystawy EXPO 2022 organizowanej przez Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu

(Bureau International des Expositions)
>>>

UCHWAŁA NR XIII/93/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie poparcia uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr XXI/788/16 w sprawie

wyrażenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2015 rok
>>>


 

Sesja XII - 30 maja 2016

UCHWAŁA NR XII/84/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych >>>

UCHWAŁA NR XII/85/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu

radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR XII/86/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

stanowisko w sprawie poparcia działań fundacji “SPUNK Fundacja Nowoczesnej

Edukacji” na rzecz prowadzenia edukacji seksualnej w łódzkich szkołach gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych
>>>

UCHWAŁA NR XII/87/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi uznającego

wkład XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi w życie Miasta Łodzi

w związku z siedemdziesiątą rocznicą działalności Szkoły.
>>>

UCHWAŁA NR XII/88/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie objęcia patronatem obchodów 70lecia XXI Liceum Ogólnokształcącego

im. B. Prusa w Łodzi
>>>

UCHWAŁA NR XII/89/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawieobjęcia patronatem pokazu podsumowującego rok szkolny 20152016

,,Gimnastyka Artystyczna Gracja”
>>>

UCHWAŁA NR XII/90/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie organizacji akcji ,,Feed Them Up” >>>

UCHWAŁA NR XII/91/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR VIII/53/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

w sprawie „Pucharowych mistrzostw piłki siatkowej MRM-u”
>>>

UCHWAŁA NR XII/92/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR X/76/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

w sprawie „Pucharowych mistrzostw piłki koszykowej MRM-u”
>>>

Sesja XI - 19 kwietnia 2016

UCHWAŁA NR XI/80/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 kwietnia2016 roku

w sprawie odwołania

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzill >>>

UCHWAŁA NR XI/81/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 kwietnia2016 roku

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzill >>>

UCHWAŁA NR XI/82/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 kwietnia2016 roku

w sprawie wyboru

Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi>>>

UCHWAŁA NR XI/83/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 19 kwietnia2016 roku

w sprawie współorganizacji

z XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi sympozjum

o roboczej nazwie ,,Studium Samorządu Terytorialnego” >>>

 

Sesja X - 2 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR X/79/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia patronatu konferencji

"Szczęście to twój wybór" >>>

UCHWAŁA NR X/78/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie organizacji III Łódzkiego Kongresu

Samorządów Uczniowskich >>>

UCHWAŁA NR X/77/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia patronatu koncertowi

charytatywnemu "Moja i Twoja nadzieja" >>>

UCHWAŁA NR X/76/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie "Pucharowych mistrzostw piłki koszykowej MRM-u" >>>

UCHWAŁA NR X/75/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

stanowisko Młodzieżowej Rady miejskiej w Łodzi w sprawie

integralności granic Województwa Łódzkiego >>>

UCHWAŁA NR X/74/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie organizacji wydarzenia

"HEALTH DESIGN - Projektowanie Zdrowia" >>>

UCHWAŁA NR X/73/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie współorganizacji zbiórki darów dla dzieci

z rodzin ubogich >>>

UCHWAŁA NR X/72/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie organizacji wydarzenia "Radni czytają Dzieciom">>>

UCHWAŁA NR X/71/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego >>>

UCHWAŁA NR X/70/2016

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie organizacji VI edycji konkursu Wiedzy

o Samorządzie Terytorialnym >>>

 

Sesja IX - 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/69/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR VII/50/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie organizacji III Łódzkiego Kongresu Samorządów Uczniowskich >>>

UCHWAŁA NR IX/68/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR VI/45/2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/67/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie projektu „Ucz się w Łodzi. Dobry zawód - pewna przyszłość” >>>

UCHWAŁA NR IX/66/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu akcji „Wirtualny spacer po łódzkich szkołach" >>>

UCHWAŁA NR IX/65/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu Mikołajkowego koncertu charytatywnego >>>

UCHWAŁA NR IX/64/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie powołania zespołu problemowego ds. przeprowadzenia ankiety w ramach projektu z miastami partnerskimi ‘WŁKS’ >>>

UCHWAŁA NR IX/63/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie organizacji meczu charytatywnego z okazji 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy >>>

UCHWAŁA NR IX/62/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie objęcia patronatu nad projektem „Krok przed Sobą” >>>

UCHWAŁA NR IX/61/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu nad wydarzeniem „Łódź łączy pasjonatów prawa. Lekcja 1- sekcja zwłok” >>>

UCHWAŁA NR IX/60/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu nad cyklem promującym edukacje prawniczą w liceach w Łodzi i regionie „Podstawy prawa” >>>

UCHWAŁA NR IX/59/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie rozwiązania zespołu zajmującego się projektem „Nowa Łódź” >>>

UCHWAŁA NR IX/58/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR IX/57/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  >>>

 

 

Sesja VIII - 28 września 2015 roku

UCHWAŁA NR VII/56/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie rozwiązania zespołu organizującego
„Mecz o puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi” >>>

UCHWAŁA NR VII/55/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie rozwiązania zespołu organizującego ankietę
dotyczącą oczekiwań uczniów na temat
innowacyjności ich szkół i nauczycieli >>>

UCHWAŁA NR VII/54/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. >>>

UCHWAŁA NR VII/53/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie "Pucharowych mistrzostw
piłki siatkowej MRM-u" >>>

Sesja VII - 22 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR VII/52/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu zajmującego się
projektem ,,Nowa Łódź"
>>>

UCHWAŁA NR VII/51/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2015 roku

zmieniająca uchwałę nr III/26/2015 >>>

UCHWAŁA NR VII/50/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie organizacji III Łódzkiego
Kongresu Samorządów Uczniowskich
>>>

Sesja VI - 29 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/49/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu V Edycji
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym >>>

UCHWAŁA NR VI/48/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych >>>

UCHWAŁA NR VI/47/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zorganizowania Wydarzenia „Budżet Obywatelski? Możesz i Ty!” >>>

UCHWAŁA NR VI/46/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę nr II/15/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VI/45/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji Radnego
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VI/44/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zorganizowania programu „Zdrowy, aktywny Łodzianin” >>>

UCHWAŁA NR VI/43/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Stanowisko dotyczące apelu Klubu Aktywnych Hufca Pracy >>>

UCHWAŁA NR VI/42/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie budowy estakady na skrzyżowaniu Marszałków >>>

UCHWAŁA NR VI/41/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie poparcia dla założeń
Społecznego Projektu Komunikacji Miejskiej dla Łodzi >>>

UCHWAŁA NR VI/40/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zgłoszenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
do programu MIM - Media i Młodzież - Młodzieżowe Rady >>>

UCHWAŁA NR VI/39/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie III edycji programu
„Mapa Miejsc Niebezpiecznych na terenie Miasta Łodzi” >>>

Sesja V - 5 marca 2015 roku

Na V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, odbytej w dniu 5 marca 2015 roku, nie zostały podjęte żadne uchwały.

Sesja IV - 5 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR IV/38/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2014
Młodzieżowej Rady Miejskiej w sprawie zorganizowania
IV edycji Konkursu „Szkoła Samorządności” >>>

UCHWAŁA NR IV/37/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie likwidacji Komisji Współpracy Ogólnokrajowej
i Zagranicznej >>>

UCHWAŁA NR IV/36/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu organizującego ankietę
dotyczącą oczekiwań uczniów na temat
innowacyjności ich szkół i nauczycieli >>>

UCHWAŁA NR IV/35/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu organizującego
konkurs na najlepszy filmik ,,Wakacje w Łodzi" >>>

UCHWAŁA NR IV/34/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu który będzie się zajmował
organizacją Międzynarodowego Dnia Czytania Dzieciom >>>

UCHWAŁA NR IV/33/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu organizującego
konkurs – „Najlepsze selfie w szkole” >>>

UCHWAŁA NR IV/32/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu organizującego
,Mecz o puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi” >>>

UCHWAŁA NR IV/31/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę NR II/12/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR IV/30/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu
Międzynarodowych Warsztatów Edukacji Ekologicznej >>>

UCHWAŁA NR IV/29/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia patronatu
Młodzieżowemu Konkursowi Filmów Przyrodniczych >>>

Sesja III - 30 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR III/28/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie organizacji V Edycji Konkursu Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym
>>>

UCHWAŁA NR III/27/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie poparcia projektu „Mam Talent”
organizowanego przez XXXI LO w Łodzi
>>>

UCHWAŁA NR III/26/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie organizacji Koncertu Charytatywnego „W RYTMIE SERC” >>>

UCHWAŁA NR III/25/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie poparcia i współorganizacji projektów "Odpamiętać pamięć" i "Przemysłowa" >>>

UCHWAŁA NR III/24/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie użyczenia logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/23/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę NR II/15/2014 Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Łodzi
>>>

UCHWAŁA NR III/22/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/21/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie poparcia projektu społecznego
"Mapa Miejsc (NIE)ZWYKŁYCH"
>>>

UCHWAŁA NR III/20/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/19/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR III/18/2015

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

Sesja II - 8 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA NR II/17/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie poparcia projektu „Miasto dla Młodych" >>>

UCHWAŁA NR II/16/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

Stanowisko dotyczące budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Chojny - Dąbrowa >>>

UCHWAŁA NR II/15/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia cyklu prelekcji dotyczących obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej w szkołach ponadgimnazjalnych >>>

UCHWAŁA NR II/14/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR II/13/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi - zmiana zapisu o komisji Budżetu Obywatelskiego >>>

UCHWAŁA NR II/12/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw Promocji i Kontaktów z Mediami >>>

UCHWAŁA NR II/11/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę NR IV/29/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR II/10/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie zorganizowania IV edycji Konkursu „Szkoła Samorządności" >>>

UCHWAŁA NR II/9/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie współorganizacji wydarzenia „Dzień Dla Życia" >>>

UCHWAŁA NR II/8/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę NR IV/33/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR II/7/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie organizacji meczu charytatywnego z okazji XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy >>>

UCHWAŁA NR II/6/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę NR III/22/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

UCHWAŁA NR II/5/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw Kultury >>>

UCHWAŁA NR II/4/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 8 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę NR IV/32/2013 Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

Sesja I - 3 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR I/3/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR I/2/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>

UCHWAŁA NR I/1/2014

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi >>>