• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
V Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.
Mecz Charytatywny WOŚP - Rada Miejska vs Młodzieżowa Rada Miejska.
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Strona Głowna

Komunikat Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej

Zgodnie z uchwałą nr 6/16 Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 września 2016 roku, szkolne komisje wyborcze w dniu 18 października br., w godzinach: 9.00-16.30 dostarczają do Komisji Wyborczej MRM (Biuro Rady Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 136 A sekretariat):

  • protokół wyników głosowania i wyborów do Zgromadzenia Elektorskiego (załącznik nr 1 do uchwały nr 6/16)
  • listę kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi ( załącznik nr 2 do uchwały nr 6/16) wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na kandydowanie i członkowstwo ucznia/uczennicy w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Łodzi.

(załącznik nr 2b do uchwały nr 4/16 z dnia 5 września 2016r.)

 

Wymienione załączniki dostępne są na stronie www.uml.lodz.pl zakładka: „Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 2016 - 2018".

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Łodzi

Ewa Koronowska